Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Στην αρμοδιότητα του αυτοτελούς τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

 • την καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων του Τ.Ε.Ι.,
 • τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση προβολής στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Τ.Ε.Ι.,
 • τη μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, συνεδρίων, τελετών, εορτών, λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και την τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας,
 • την παρακολούθηση του τύπου και των λοιπών μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Τ.Ε.Ι. και την επιμέλεια των ανακοινώσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα,
 • τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του Τ.Ε.Ι. στο εξωτερικό, ιδίως με την έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων,
 • τη μέριμνα για την υπογραφή και υλοποίηση συμφωνιών με ξένα Ιδρύματα, τη συγκέντρωση και διανομή προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών, καθώς και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών,
 • την παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενημέρωση όλων των μελών του Τ.Ε.Ι. για τις δυνατότητες που παρέχουν τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • τη μέριμνα για την οργάνωση της υποδοχής και παραμονής των αλλοδαπών επιστημόνων που προσκαλούνται από το Ίδρυμα ή άλλων επισήμων επισκεπτών,
 • την τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας, τη διενέργεια των απαιτούμενων μεταφρά- σεων και την κάλυψη της διερμηνείας.

Επίσης φροντίζει σε συνεργασία με τη Διοίκηση:

 • Για την οργάνωση συμμετοχής του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Για την ενημέρωση με έντυπα και ξεναγήσεις των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που επισκέπτονται το Ίδρυμα, καθώς και την τακτική αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της χώρας.
 • Για το συντονισμό και τη διαχείριση του προγράμματος Δια βίου Μάθηση/ Erasmus σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
 • Για την υποδοχή και παραμονή των αλλοδαπών φοιτητών από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ευρώπης που επισκέπτονται το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δια μέσου του προγράμματος Δια βίου Μάθηση/Erasmus για σπουδές ή πρακτική άσκηση για χρονικό διάστημα 3 έως 12 μήνες καθώς και του διδακτικού προσωπικού.
 • Για τη σύσφιξη των σχέσεων του Ιδρύματος με τα υπόλοιπα ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας, αλλά και με τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία της πόλης μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
 • Για την επιμέλεια της Αίθουσας Τελετών σε ορκωμοσίες, συνέδρια, εκδηλώσεις εθνικών επετεί- ων, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις των Τμημάτων του Ιδρύματος, καθώς και του ανοιχτού Αμφιθεάτρου, τα οποία διατίθενται για ανάλογες εκδηλώσεις και σε άλλους τοπικούς φορείς, συμβάλλοντας στον πολιτισμό της πόλης των Σερρών και του Νομού γενικότερα.
 • Για την επιμέλεια του θερινού αμφιθεάτρου του Ιδρύματος, όπου πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Προϊστάμενος

Τσαρούχα Σοφία

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Τηλ.: +30 23210 49115,49114
Fax: +30 23210 46556
Email: pr@teiser.gr

Ιστοσελίδα τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Sitemap

Κορυφή σελίδας